PREKLOPNI KALENDARI
Preklopne zidne kalendare nudimo u 7 motiva. Osim tekućeg mjeseca na jednom listu kalendara, nalaze se prethodni i sljedeći mjesec, a obilježava ga preklopni spiralni uvez po sredini kalendara. Ta vrsta kalendara je praktičnija za slanje poštom.   091 66 73 789
01 / 66 73 789 info@kalendari.hr
KZ-KA-05 Kroz kuhinje i predjele   OSTALI MOTIVI:
s rotacijskim krugom B3
preklopni ekskluzivni

35,00 kn

• GRADOVI
• KRAJOLICI
• OBALA I MORE
• VRTNE STAZE
• KROZ KUHINJE I PREDJELE
STOLNI KALENDARI   TROMJESEČNI KALENDARI   DŽEPNI KALENDARI