KALENDARI S ROTACIJSKIM KRUGOM
Zidni kalendar s rotacijskim krugom je vrlo funkcionalno riješenje zidnog kalendara, jer osim 12 prekrasnih fotografija različitih motiva nudi i vrlo funkcionalno riješenje u obilježavanju tekućeg datuma. Osim tekućeg mjeseca na jednom listu kalendara, nalaze se prethodni i sljedeći mjesec, a na kraju, kao 13-ti list je katolički kalendar.   091 66 73 789
01 / 66 73 789
info@kalendari.hr
format 33 x 55 cm
dotisak 33 x 7 cm
papir kunstrduck sj. 135 g
podloga triplex 320g
vrećica natron 90g
pakiranje po 25 kom
cijena 37,00 kn/kom
ONLINE NARUDŽBA
Motiv
Količina
Tisak pasice
Naručitelj (naziv, adresa, OIB, telefon)
Kontakt osoba
E-mail
Posebni zahtjevi
 
Obavezno upisati podatke o naručitelju i e-mail adresu kako bi smo Vas mogli kontaktirati!
SLANJE DOKUMENATA ZA DOTISAK
• ako donosite ili šaljete e-mailom motiv za tisak u vektorskom formatu (AI, CDR, EPS, FH, PS itd.), vodite računa da korišteni fontovi budu pretvoreni u krivulje. Vektorski formati su najkvalitetniji.
• ako donosite ili šaljete e-mailom motiv za tisak u rasterskom formatu (TIF, BMP, JPG itd.), vodite računa da slika bude u što većoj razlučivosti, barem 180-240dpi stvarne veličine motiva.


NAPOMENA
Cijene proizvoda i usluga izražene su u neto iznosu, bez PDV-a.
Grafički dizajn motiva i priprema za tisak vašeg dostavljenog motiva nije uključena u cijenu tiska. Cijena pripreme za tisak ovisi o upotrebljivosti vašeg motiva za tisak i ev. potrebnim korekcijama.
U cijenu kalendara uračunata je dostava na području grada Zagreba. Robu po potrebi i dogovoru isporučujemo na područje cijele Hrvatske o vašem trošku.
OFFSET TISAK (pasica i zaglavlja kalendara)
Količina 1 boja 2 boje 3 boje 4 boje
do 100 550,00 650,00 750,00 850,00
200 2,30 2,70 3,50 5,10
300 2,00 2,30 3,00 3,90
400 1,70 2,00 2,50 3,50
500 1,40 1,70 2,20 3,00
1000 0,85 1,20 1,40 2,00
3000 0,65 0,95 1,20 1,50
5000 0,45 0,65 0,85 1,10
DIGITALNI TISAK (pasica i zaglavlja kalendara)
Količina 4 boje / kolor
PASICE  naljepnice
(do 40 x 8 cm)
4 boje / kolor
PASICE  naljepnice
(do 50 x 8 cm)
4 boje / kolor
PASICE  naljepnice
(do 9 x 4 cm)
4 boje / kolor
ZAGLAVLJA naljepnice
ili 300g kartona
do 50 200,00 250,00 150,00 300,00
100 2,90 4,00 1,50 3,50
200 2,50 3,90 1,40 3,30
300 2,00 3,20 1,20 3,00
400 1,80 3,00 1,00 2,50
500 1,70 2,00 0,90 2,20
1000 1,50 1,80 0,80 2,00
2000 0,85 0,95 0,70 1,50
3000 0,65 0,75 0,60 1,40
5000 0,45 0,65 0,55 1,10
LJEPLJENJE 0,50 kn/kom 0,50 kn/kom 0,50 kn/kom 0,50 kn/kom
STOLNI KALENDARI   TROMJESEČNI KALENDARI   DŽEPNI KALENDARI